Bezpieczeństwo

Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej

Karta wydawana przez Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu jest nieaktywna. Aktywacji można dokonać w placówce Banku lub dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 22 515 34 25 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

Nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN.

Nie przechowuj numeru PIN razem z kartą.

Chroń numer karty i kod wartości CVV2 lub CVC2.

Pamiętaj, że Bank nigdy nie prosi klientów o podanie numeru PIN ani telefonicznie, ani pocztą elektroniczną.

Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych nowych lub niestandardowych, nietypowo wyglądających elementów/urządzeń.

Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN.

Przekazaną sprzedawcy kartę powinieneś mieć zawsze w zasięgu wzroku.

Jeśli zgubisz kartę lub zostanie ona skradziona, jak najszybciej ją zastrzeż.

Dbaj o bezpieczeństwo transakcji internetowych przeprowadzanych kartą

Aby zapłacić za towar lub usługę w Internecie należy podać  numer karty, datę jej ważności i ostatnie trzy cyfry nadrukowane na pasku do podpisu (tzw. CVV2/CVC2), transakcje wykonuj więc tylko z zaufanych komputerów z aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.

Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach)

Przed wykonaniem płatności z podaniem danych karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana – świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://

Zarejestruj kartę w bezpłatnej usłudze 3D-Secure, polegającej na potwierdzaniu transakcji internetowych dodatkowym hasłem. Usługa 3D-Secure dostępna jest w serwisach internetowych certyfikowanych przez Visa i Mastercard.

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej

Dbaj o bezpieczeństwo komputera

Nie korzystaj z ogólnodostępnych komputerów i nie używaj publicznych sieci Wi-Fi.

Pamiętaj o bieżącym aktualizowaniu systemu operacyjnego Twojego komputera.

Używaj legalnego, aktualnego oprogramowania antywirusowego wraz z zaporą sieciową.

Sprawdzaj adres strony, na której się logujesz

Przed wprowadzeniem danych sprawdź czy połączenie jest szyfrowane: adres strony rozpoczyna się od https://, a na pasku stanu przeglądarki znajduje się symbol zamkniętej kłódki.

Sprawdź czy na stronie logowania, po wpisaniu identyfikatora widoczny jest wybrany przez Ciebie obrazek wraz z bieżącą datą i godziną.

Nigdy nie loguj się korzystając z adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.

Adres strony logowania https://ibonline.bszl.pl/ wprowadzaj samodzielnie lub korzystaj z linku na stronie Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Na stronie logowania nigdy nie są wymagane inne dane niż identyfikator i hasło do logowania. Logowanie nigdy nie wymaga podania PIN-u karty, numeru telefonu, numeru PESEL, daty urodzenia, hasła jednorazowego itp.

Sprawdzaj certyfikat strony, na której się logujesz

Autentyczność certyfikatu można sprawdzić  klikając na symbol kłódki widoczny na pasku stanu przeglądarki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla stronie Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Pamiętaj, że Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o weryfikację haseł i innych poufnych danych

Wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia mogą zawierać załączniki ze złośliwym oprogramowaniem, dlatego nie otwieraj ich i nie klikaj w linki zawarte w takich wiadomościach.

Przed zatwierdzeniem dyspozycji sprawdź wszystkie wprowadzone dane

Sprawdź czy treść wiadomości SMS zawierającej kod autoryzacyjny zgadza się z wykonywaną przez Ciebie dyspozycją (data, tytuł przelewu, numer rachunku, kwota transakcji).

Pamiętaj o poufności Twoich haseł i identyfikatora

Nikomu nie udostępniaj swojego identyfikatora i hasła logowania.

Nie korzystaj z funkcji zapamiętywania haseł w przeglądarce.

Pamiętaj o regularnej zmianie hasła do logowania. Powinno ono zawierać kombinację dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

Pamiętaj o wylogowaniu się z systemu
Po zakończeniu pracy w systemie transakcyjnym zawsze wyloguj się przed zamknięciem przeglądarki.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa zakupów przez Internet 

Zapoznaj się ze wskazówkami Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich