RODO

Przetwarzanie danych osobowych
Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwane RODO).

Szczegóły

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o powołaniu zespołu IODO