Czym jest dyrektywa PSD2?

Czym jest dyrektywa PSD2?

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Reguluje nowe usługi finansowe, stwarza dla nich wspólne standardy
i zwiększa bezpieczeństwo: danych klientów, ich pieniędzy i płatności - zdalnych i elektronicznych. 

Dyrektywa PSD2 obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jej celem jest przede wszystkim:

  • integracja i zwiększenie wydajności europejskiego rynku płatności,
  • poprawienie szans dla dostawców usług płatniczych (w tym nowych podmiotów),
  • zwiększenie bezpieczeństwa płatności,
  • zwiększenie ochrony konsumentów.

Co już zmieniła dyrektywa PSD2?

  • Skrócony został czas rozpatrywania reklamacji dotyczących transakcji płatniczych do 15 dni roboczych od dnia ich złożenia. W sytuacji bardziej skomplikowanych reklamacji rozpatrzone będą w ciągu 35 dni roboczych, o czym zostaniecie Państwo przez nas wcześniej poinformowani.
  • Zmieniła się odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane transakcje do 50 EUR (było 150 EUR) niezależnie od tego czy jest to transakcja zbliżeniowa, czy inna. W sytuacji, zagubienia karty lub urządzenia mobilnego, którym Państwo płacicie, należy zgłosić to jak najszybciej.

Kolejne zmiany wdrożymy 14 września 2019 roku. Zwiększą one bezpieczeństwo logowania do bankowości internetowej oraz bezpieczeństwo transakcji, jakie Państwo dokonujecie w internecie i zbliżeniowo - kartami płatniczymi.

Umożliwią także bezpieczne przekazywanie danych o Państwa kontach i transakcjach innym firmom – oczywiście za Państwa zgodą

Kto będzie miał dostęp do danych?

Najważniejsza zmiana polega na tym, że oprócz banków, instytucji płatniczych i operatorów pocztowych, z danych o Państwa kontach będą mogły korzystać również podmioty trzecie, określane jako TPP (Third Party Providers). Mogą nimi być zarówno banki, jak i każda inna firma, która uzyska zgodę organu nadzoru na świadczenie nowych usług PSD2. 

TPP będą mogły pobierać informacje o Państwa kontach w jednym lub wielu bankach. Mogą je wykorzystać na przykład do prezentowania Państwu analizy Państwa wydatków albo dokumentowania dochodów, gdy staracie się Państwo się o kredyt.

Wykazu takich podmiotów działających na polskim rynku jeszcze nie ma. Mamy nadzieję, że będzie dostępny wkrótce na stronie KNF.

 

Najważniejsze zmiany w Internet Bankingu: