RODO

Przetwarzanie danych osobowych


Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwane RODO). Poniżej prezentujemy kilka informacji uszczegóławiających owe zasady.