Kredyt Gotówkowy

Wysoka kwota kredytu
Kredyt GOTÓWKOWY to aż 255 550 zł, które  możesz wykorzystać na każdy cel. Nie musisz mieć konta w naszym Banku, żeby go otrzymać.

Długi okres kredytowania
Spłatę kredytu rozłożymy Ci nawet na 10 lat.

Niska prowizja
Maksymalna prowizja to tylko 5,00%.

RRSO 9,01%
Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania wynosi 9,01%.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

  • kwota udzielonego kredytu 35 000,00 zł
  • całkowita kwota kredytu 35 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
  • okres kredytowania 60 miesięcy
  • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,84% (stopa WIBOR 12M powiększona o marżę 6,59 p.p.)
  • całkowity koszt kredytu wynosi 7 467,98 zł, a w jego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1400,00 zł, odsetki od kredytu 6 067,98 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,01%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 42 467,98 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04-03-2021 r.