Kredyt Agro Invest

Agro Invest to kredyt inwestycyjny przeznaczony dla rolników, którzy mają wizję nowoczesnego gospodarstwa i potrzebują środków na realizację swoich pomysłów. Kredyt Agro Invest możesz wykorzystać na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, mających na celu utworzenie, odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Udział własny jedynie 20%
Jesteśmy gotowi sfinansować aż  80% wartości inwestycji, a okres spłaty rozłożyć  nawet na 15 lat. Możesz również liczyć na 24 miesiące karencji w spłacie kapitału i/lub odsetek.

Oprocentowanie zmienne
Im większy będzie Twój wkład własny tym niższe zapłacisz odsetki. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.

Bez prowizji za wcześniejszą spłatę
Każda wpłata zmniejsza kwotę Twojego zadłużenia. Możesz spłacić kredyt lub jego część wcześniej niż wynika to z harmonogramu, a my nie pobierzemy za to żadnej prowizji ani opłaty.

Dodatkowe finansowanie
Jednym kredytem możesz sfinansować inwestycję i będące jej następstwem wydatki na środki obrotowe, np. zapasy, materiały. Sprawdź nasz kredyt inwestycyjno-obrotowy.