Zastrzeganie kart, Blika, aplikacji mobilnej oraz środków identyfikacji elektronicznej

Zastrzeganie kart płatniczych
Zagubioną, skradzioną lub nieprawnie użytą kartę należy jak najszybciej zastrzec. Można tego dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerami tel.:

 • 22 515 31 50 – zastrzeżenie dokonane w Polsce,
 • 00 48 22 515 31 50 – zastrzeżenie dokonane za granicą,
 • +48 828 828 828 – zastrzeżenie dokonane w Polsce przez ogólnopolski system zastrzegania kart: po podaniu nazwy Banku „Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu” połączenie zostanie przekierowane na infolinię banku zrzeszającego SGB-Banku S.A.

Powyższe numery dostępne są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Uwaga! Nie można posługiwać się kartą zastrzeżoną. Jeśli uda się ją odzyskać, należy ją zniszczyć. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

Dowiedz się, jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej.

Zastrzeganie aplikacji Portfel SGB
Zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego z zainstalowanym Portfelem SGB z usługą BLIK można dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerami tel.:

 • 61 647 28 46 lub  800 888 888 – zastrzeżenie dokonane w Polsce
 • 00 48 61 647 28 46 lub +48 800 888 888 – zastrzeżenie dokonane za granicą.

Zastrzeganie środków identyfikacji elektronicznej

Zastrzeżenia wydanych środków identyfikacji elektronicznej (np. dostęp do usługi Internet Banking) można dokonać:

 • wysyłając wiadomość SMS na numer +48503192188 o treści: BI#identyfikator, gdzie BI – to Blokada Identyfikatora, identyfikator to login do serwisu Internet Banking (SMS musi być wysłany z nr telefonu komórkowego podanego w Banku),
 • wysyłając wiadomość SMS na numer +48503192188 o treści: BI#identyfikator#PESEL (blokuje dostęp do IB z dowolnego telefonu),
 • osobiście w dowolnej placówce Banku,
 • telefonicznie w godzinach pracy Banku w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (wykaz placówek Banku wraz z danymi teleadresowymi).

Blokowanie dostępu do aplikacji mobilnej Nasz Bank
Dostęp do aplikacji mobilnej Nasz Bank można zablokować poprzez:

 • trzykrotne wpisanie błędnego kodu e-PIN w aplikacji mobilnej,
 • w aplikacji mobilnej w zakładce Ustawienia →Usuń użytkownika,
 • z poziomu serwisu bankowości internetowej: Ustawienia → Kanały dostępu i urządzenia → Usuń urządzenie mobilne,
 • osobiście w dowolnej placówce Banku.