Zastrzeganie instrumentów płatniczych

Zastrzeganie kart płatniczych
Zagubioną, skradzioną lub nieprawnie użytą kartę należy jak najszybciej zastrzec. Można tego dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerami tel.:

  • 22 515 31 50 – zastrzeżenie dokonane w Polsce,
  • 00 48 22 515 31 50 – zastrzeżenie dokonane za granicą,
  • +48 828 828 828 – zastrzeżenie dokonane w Polsce przez ogólnopolski system zastrzegania kart: po podaniu nazwy Banku „Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu” połączenie zostanie przekierowane na infolinię banku zrzeszającego SGB-Banku S.A.

Powyższe numery dostępne są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Uwaga! Nie można posługiwać się kartą zastrzeżoną. Jeśli uda się ją odzyskać, należy ją zniszczyć. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

Dowiedz się, jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej.

Zastrzeganie aplikacji Portfel SGB
Zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego z zainstalowanym Portfelem SGB z usługą BLIK można dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerami tel.:

  • 61 647 28 46 lub  800 888 888 – zastrzeżenie dokonane w Polsce
  • 00 48 61 647 28 46 lub +48 800 888 888 – zastrzeżenie dokonane za granicą.

Zastrzeganie środków identyfikacji elektronicznej
Zastrzeżenia wydanych środków identyfikacji elektronicznej (np. dostęp do usługi Internet Banking) można dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie w godzinach pracy Banku w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.