Rachunek Standardowy

Rachunek standardowy to konto osobiste, które umożliwi Ci wygodne i bezpieczne zarządzanie Twoimi środkami.

Nieograniczony dostęp
ROR pozwala na swobodny dostęp do zgromadzonych środków. Możesz wypłacać gotówkę w placówkach Banku oraz bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów bez żadnych kosztów.

Karta zbliżeniowa
Karta Mastercard lub Visa ze stałą opłatą, która nie jest uzależniona od kwoty ani ilości operacji wykonanych kartą.

Bankowość elektroniczna
Dostęp do rachunku przez Internet umożliwia samodzielne wykonywanie przelewów, definiowanie stałych zleceń, doładowywanie telefonów na kartę. Więcej o bankowości elektronicznej.

Aplikacje mobilne Nasz Bank i SGB Mobile

Informacje o aplikacji Nasz Bank

Informacje o aplikacji SGB Mobile

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje dotyczące Rachunku Standardowego znajdują się w Taryfie Prowizji i Opłat.