Kredyt Dla Każdego

Dowolny cel
Kredyt gotówkowy DLA KAŻDEGO to nawet 24 000 zł, które  możesz wykorzystać na co tylko chcesz. Na wszystko.

Jeśli potrzebujesz wyższej kwoty sprawdź nasz Kredyt Gotówkowy.

Stałe oprocentowanie
Kredyt DLA KAŻDEGO oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, wynoszącej jedynie 5,50%.

Niska prowizja
Dla osób posiadających ROR lub rachunek bieżący w naszym Banku prowizja to 5,50%, dla pozostałych klientów 6,50%.

RRSO 12,49%
Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania wynosi 12,49%.

 

Informacja o RRSO oparta na reprezentatywnym przykładzie:

  • kwota udzielonego kredytu 15 000,00 zł
  • całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
  • okres kredytowania 24 miesiące
  • roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,50%
  • całkowity koszt kredytu wynosi 1 898,90 zł, a w jego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 975,00 zł, odsetki od kredytu 923,90 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,49%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 16 898,90 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-02-2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:


1klient współpracujący z bankiem - klient posiadający w banku ROR od minimum 6 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne - comiesięczne wpływy z wynagrodzenia lub posiadający w Banku czynny lub zakończony nie później niz w okresie ostatnich 6 miesięcy produkt o charakterze kredytowym, terminowo spłacany przez ostatnie 6 miesięcy.