BLIK

Co to jest BLIK?
BLIK to metoda płatności oferowana przez Banki przy współpracy z Polskim Standardem Płatności z wykorzystaniem kodów cyfrowych generowanych w aplikacji mobilnej. Klient, który chce korzystać z BLIKA w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu musi posiadać kartę debetową wydaną do rachunku, do którego chce mieć wydanego BLIKA oraz zainstalować go w aplikacji mobilnej Portfel SGB.

BLIK umożliwia dokonywanie:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących BLIKA, w tym płatności w Internecie,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem BLIK,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych świadczących taką usługę na terenie kraju.

Usługa BLIK oferuje również natychmiastowe przelewy na numer telefonu* . Bank realizuje przelew dzięki powiązaniu numeru telefonu z rachunkiem odbiorcy. Natychmiastowy przelew na numer telefonu* realizowany jest poprzez system Expres Elixir, użytkownik zamiast NRB podaje numer telefonu na który chce wykonać przelew. Polski Standard Płatności posiada bazę powiązań numerów telefonu z numerami rachunków bankowych. Rozwiązanie jest bezpieczne i bardzo wygodne.

*Po udostępnieniu przez Bank

Gdzie nie można płacić BLIKIEM
Płatności BLIK są akceptowane tylko na terenie Polski w bankomatach i terminalach płatniczych POS, które są oznakowane znakiem towarowym BLIK.

Wydawanie BLIKA:

 • następuję na wniosek posiadacza karty/posiadacza rachunku,
 • BLIKA można wydać do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (dla klientów indywidulanych) oraz do rachunku bieżącego i pomocniczego (dla klientów instytucjonalnych),
 • klient po złożeniu wniosku otrzymuje Identyfikator BLIK, służący do aktywacji usługi w aplikacji mobilnej Portfel SGB,
 • szczegółowa instrukcja aktywacji usługi BLIK dostępna jest tutaj,
 • usługa BLIK jest dostępna wyłącznie w aplikacji Portfel SGB, w której generowane są jednorazowe kody BLIK, służące do potwierdzania transakcji,
 • zarówno BLIK jak i karty wydane do tego samego rachunku, działają w oparciu o tę samą kwotę dostępną na rachunku.

Posługiwanie się BLIKIEM:
W celu korzystania z usługi BLIK, użytkownik musi mieć zainstalowany Portfel SGB na swoim urządzeniu mobilnym. Aby dokonać płatności BLIKIEM należy wygenerować w aplikacji 6-cyfrowy kod BLIK i w zależności od rodzaju dokonywanej operacji, należy go wprowadzić:

 • w terminalu (POS),
 • w bankomacie,
 • na stronie internetowej,

a następnie zatwierdzić transakcję w Portfelu SGB – wygenerowany kod BLIK jest ważny 2 minuty.

Bezpieczeństwo płatności przez Internet
Bezpieczeństwo płatności zapewnione jest poprzez samą specyfikę produktu. Klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym, jak i przy każdej innej płatności (POS, bankomat), wybierając opcję płatności BLIKIEM, poproszony jest o podanie jednorazowego 6 cyfrowego kodu BLIK, który może zostać wygenerowany tylko i wyłącznie po zalogowaniu do Portfela SGB. Następnie, użytkownik aplikacji musi zatwierdzić dokonywaną transakcję w aplikacji mobilnej. Przed potwierdzeniem transakcji klientowi wyświetlają się wszystkie szczegóły przeprowadzanej transakcji m.in. kwota, nazwa odbiorcy, adres odbiorcy, dzięki czemu może ją dokładnie zweryfikować.

Zastrzeżenie BLIK
Szczegółowe informacje dot. zastrzeżenia BLIKa znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że zastrzeżenie BLIKa nie może być odwołane.

BLIK - dowiedz się więcej.

 

Regulamin BLIK w aplikacji Nasz Bank