Kredyt EKO!

Kredyt EKO! umożliwia finansowanie eko-inwestycji i oferowany jest klientom indywidualnym.

Szeroki zakres celów finansowanych z Kredytem EKO!

Kredyt może zostać przeznaczony między innymi na jeden z następujących celów:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych,
  • docieplenie budynku mieszkalnego,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
  • zakup sprzętu AGD A+++.

Kwota kredytu

Maksymalna wysokość kwoty kredytu wynosi 50 000,00 zł.

Okres kredytowania
Spłatę kredytu rozłożymy nawet na 84 raty.

Niska prowizja

Prowizja 3%  lub 1% prowizji przy otwarciu kona TAK!

Dodatkowe zalety

  • możliwość skorzystania przez Klienta z rządowego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, pomoc do 5 tys. zł (dotyczy instalacji o mocy od 2kW do 10kW) oraz rządowego programu „Czyste Powietrze” obejmującego dotację na wymianę kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montaż/modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, usprawnienie systemu wentylacyjnego,
  • możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego przez Klienta wydatków poniesionych m.in. na montaż ogniw fotowoltaicznych, odliczenie do 53 tys. zł,

RRSO 8,90%
Informacja o RRSO oparta na reprezentatywnym przykładzie:
- kwota udzielonego kredytu 25 000,00 zł
- całkowita kwota kredytu 25 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
- okres kredytowania 24 miesiące
- roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,37% (stopa WIBOR 12M powiększona o marżę 5,12p.p.)
- całkowity koszt kredytu wynosi 2 093,42, a w jego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 750,00 zł, odsetki od kredytu 1 343,42 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł
Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,90%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 27 093,42 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-02-2021 r.