Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy umożliwia finansowanie bieżącej działalności Twojej firmy i powiększanie jej kapitału obrotowego.

Elastyczny okres kredytowania
Okres kredytowania,  maksymalną kwotę kredytu i harmonogram spłat kredytu dostosujemy do specyfiki Twojej działalności. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie pobierzemy prowizji.

Swoboda wykorzystania
Jedynie 50% wydatków finansowanych kredytem wymaga udokumentowania.