Kredyt inwestycyjny

Żeby utrzymać konkurencyjność Twojej firmy musisz ją nieustannie rozwijać i unowocześniać. Pomożemy Ci sfinansować Twoje inwestycje.

Długi okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania Twojej inwestycji to aż 15 lat. Na Twój wniosek udzielimy Ci nawet 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Brak prowizji za wcześniejszą spłatę
Jeśli będziesz gotów spłacić wcześniej kredyt inwestycyjny, nie pobierzemy prowizji za wcześniejszą spłatę.

Niski wkład własny
Skredytujemy do 80% wartości Twojej inwestycji.

Dodatkowe finansowanie
Jednym kredytem możesz sfinansować inwestycję i będące jej następstwem wydatki na środki obrotowe, np. zapasy, materiały.