Kredyt Remontowy

Chcesz wyremontować mieszkanie? Przebudować dom? Wykończyć rozpoczętą budowę? Bez zbędnych formalności możesz otrzymać od nas kredyt, który pozwoli Ci szybko zrealizować Twoje potrzeby.

Wysoka kwota kredytu
To nawet 100 000 zł, które  możesz wykorzystać remont swojego wymarzonego domu lub mieszkania. Jedynie 50% wydatków zobowiązany jesteś udokumentować fakturami lub rachunkami.

Wyjątkowo długi okres kredytowania
Spłatę kredytu rozłożymy Ci nawet na 15 lat.

Niska prowizja
Prowizja za udzielenie kredytu Remontowego to tylko 2,00%.

RRSO 13,03%
Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania wynosi 13,03%.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

  • kwota udzielonego kredytu 70 000,00 zł
  • całkowita kwota kredytu 70 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
  • okres kredytowania 120 miesięcy
  • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,37% (stopa WIBOR 12M powiększona o marżę 6,50 p.p.)
  • całkowity koszt kredytu wynosi 39 123,91 zł, a w jego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1 400,00 zł, odsetki od kredytu 29 569,82 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 8 154,09 zł.

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,03%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 109 123,91 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04-04-2019 r.