01.05.2022

Zaproszenie na zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaprasza członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które odbęda się w nastepujących terminach:

 • Bielawy - 26.04.2022, godz. 10:00
 • Chąśno - 28.04.2022, godz. 10:00
 • Dmosin - 29.04.2022, godz.10:00
 • Domaniewice - 10.05.2022, godz.10:00
 • Godzianów - 27.04.2022, godz. 13:00
 • Jeżów - 04.05.2022, godz. 10:00
 • Kocierzew - 26.04.2022, godz.11:00
 • Lipce Reymontowskie - 04.05.2022,godz.13:30
 • Łowicz - 06.05.2022, godz. 10:00
 • Nieborów - 06.05.2022, gdoz. 10:00
 • Sadkowice - 10.05.2022, godz. 13:00
 • Słupia - 27.04.2022, godz.13:00
 • Wiskitki - 09.05.2022, godz.10:00
 • Zduny - 28.04.2022, godz. 13:00

W porządku obrad:

 • sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu w 2021 r.,
 • omówienie procesu połączenia BSZŁ w Łowiczu z Bankiem Spółdzielczym w Teresinie,
 • opinie i wnioski o działalności Oddziału.

Zebranie jest otwarte i mogą w nim uczestniczyć inne osoby zainteresowane sprawami BSZŁ w Łowiczu.

Pokaż wszystkie aktualności