21.05.2020

Tarcza Finansowa dla Przedsiębiorców - złóż wniosek JUŻ DZIŚ!

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane są wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Jeśli nie jesteś użytkownikiem bankowosci internetowej skontaktuj się z pracownikiem naszego Banku.
 

TUTAJ przeczytasz jak się przygotować do złożenia wniosku.


Jak wygląda proces składania wniosku w naszym Banku dowiesz się TUTAJ.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń online dla przedsiębiorców na temat Tarczy Finansowej PFR organizowanych przez PFR Portal PPK. Szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 900 i 1300(czas trwania ok 2 h). Szczegóły na stronie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/ .

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kliencie, wiesz że możesz złożyć max. 2 odwołania od decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana?
Musisz wcześniej wyjaśnić zastrzeżenia wskazane w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia.

W przypadku decyzji negatywnej możesz złożyć nowy wniosek.

Uwaga! Odwołanie :
- musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony;
- musi zawierać ID wniosku pierwotnego;
- może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części);
- może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej.

WAŻNE: Wnioski złożone po terminie będą odrzucane

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:

  • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
  • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.
Pokaż wszystkie aktualności