Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu:

Prezes Zarządu: Marek Byzdra

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych: Wiesława Kępka

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych: Jadwiga Ignaczak

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu:

Przewodniczący: Czesław Barańczyk

Zastępca Przewodniczącego: Ireneusz Znyk

Sekretarz: Jan Gapiński

Członkowie Rady: Grzegorz Bartosik, Krystyna Cendrowicz, Kazimierz Cytryński, Dura Roman, Gajda Tadeusz, Tadeusz Gawroński, Mirosław Górajek, Grzegorz Koza, Włodzimierz Kukieła, Tadeusz Lewarski, Stanisław Madanowski, Danuta Malesa, Stanisław Marczak, Zbigniew Miazek, Marian Michalak, Jan Mikina, Adam Muranowicz, Jan Pacler, Jan Pawłowski, Marianna Strugińska, Eugeniusz Supera, Jan Wysocki, Jan Zieliński

Pogoda Łowicz z serwisu