Ubezpieczenia

W Oddziałach Banku nasi Klienci mogą skorzystać z oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych:

» Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
» Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA
» Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MACIF
» PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR S.A. Oddział w Polsce

Proponujemy m.in. następujące rodzaje ubezpieczeń:

» ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW, Assistance)
» ubezpieczenia nieruchomości (domy, mieszkania, domy w budowie, budynki w gospodarstwie rolnym)
» ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
» ubezpieczenia ruchomości (mienie domowe, służbowe, w gospodarstwie rolnym)
» ubezpieczenia upraw, w tym z dopłatami
» ubezpieczenia na życie
» ubezpieczenia ochronne

Pełna oferta ubezpieczeń znajduje się na stronach:

www.tuw.pl
www.concordiaubezpieczenia.pl
www.macif.pl
www.prevoir.pl

Pogoda Łowicz z serwisu