Rolnicy - Kredyty

Kredyt obrotowo-inwestycyjny KLĘSKA

Kredyt obrotowy KLĘSKA przeznaczony jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, powódź, huragan, przymrozki wiosenne.

Szczegóły oferty

» oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku
» maksymalny okres spłaty kredytu to 4 lata, a jeśli przedmiotem kredytowania jest odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich – 6 lat
» karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (do 24 miesięcy dla kredytu przeznaczonego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich)
» jednym kredytem sfinansować można zarówno straty w uprawach jak i w majątku trwałym
» aby otrzymać kredyt, rolnik zobowiązany jest m.in. przedstawić Protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Pogoda Łowicz z serwisu