Misja i Wizja

Misja i wizja pozwalają nam określić najważniejsze cele, jakie przed sobą stawiamy. Chcemy być inspiratorem gospodarczego rozwoju środowiska, w którym funkcjonujemy. Stąd misja, która ma określać najważniejsze zadania Banku:
Misją Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej jest jego rozwój poprzez świadczenie kompleksowych usług finansowych oraz wspieranie rozwoju lokalnych środowisk i regionów. W szczególności Bank wspiera transformację polskiego rolnictwa i restrukturyzację obszarów wiejskich.

Kierunki rozwoju Banku zawiera jego wizja:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu jest i będzie uniwersalnym bankiem działającym jako spółdzielnia na terenie określonym postanowieniami Statutu.

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu jest i będzie polskim bankiem o charakterze lokalnym, stanowiącym trwałą, wiarygodną i potrzebną instytucję finansową. Tylko silny i efektywnie działający bank ma znaczenie dla społeczności lokalnej.

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu to bank wchodzący w nowoczesność, ale z tradycjami, liczący się na rynku lokalnym i obdarzony zaufaniem klientów.

Pogoda Łowicz z serwisu