Klienci Indywidualni - Rachunki

Konto za Złotówkę

Odkryj wartość jednej złotówki.

W ramach "Konta za Złotówkę" otrzymujesz:
» prowadzenie rachunku ROR bez wymogu utrzymywania minimalnego salda i konieczności miesięcznych wpływów
» kartę zbliżeniową Mastercard bez opłat za jej wydanie i użytkowanie, a także bez potrzeby dokonania nią minimalnej liczby i wartości transakcji
» aplikację mobilną Portfel SGB dostępną na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS (Apple), umożliwiającą szybkie sprawdzenie dostępnych środków na rachunku i historii ostatnich operacji dokonanych kartą

"Konto za Złotówkę" to również brak opłat za wypłatę gotówki:
» z niemal 4 tys. bankomatów w całej Polsce
» z bankomatów za granicą
» z kas w placówkach handlowych – jednorazowo do 500 zł – podczas zakupów w punktach oferujących usługę "Płać kartą i wypłacaj"

Szczegóły oferty oraz informacje o wysokości pozostałych opłat i prowizji pobieranych od Klienta w związku z korzystaniem z pakietu "Konto za Złotówkę" dostępne są w "Taryfie opłat i prowizji". Oferta "Konto za Złotówkę" skierowana jest do osób będących konsumentami, które nie posiadają w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu rachunku ROR.

W placówkach Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu można złożyć Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, czyli polecenie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku lub lokacie na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich.
Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego dyspozycja taka może zostać złożona jedynie na rzecz: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej: rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnych (potomków w linii prostej: dzieci, wnuków, prawnuków) lub rodzeństwa. Złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci jest niemożliwe w przypadku rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych.
Środki na rachunkach i lokatach, do których wydano dyspozycję nie wchodzą do spadku po Posiadaczu rachunków, więc bliscy będą mogli je odebrać bez oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego. Łączna kwota wypłat z tytułu realizacji Dyspozycji może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdej chwili zmieniona lub odwołana przez posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Pogoda Łowicz z serwisu