Klienci Indywidualni - Kredyty

Kredyt gotówkowy DLA KAŻDEGO – PROMOCJA na "6"

Teraz RRSO Kredytu dla Każdego to tylko 6,06%.

Tylko od 15 marca do 30 kwietnia 2019r. obniżamy prowizję od Kredytu dla Każdego do 1%. Weź Kredyt dla Każdego i ciesz się wiosennymi wydatkami.

Informacja o RRSO oparta na reprezentatywnym przykładzie:

» kwota udzielonego kredytu 10 000,00 zł
» całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
» okres kredytowania 24 miesiące
» roczne stałe oprocentowanie nominalne 4,90%
» całkowity koszt kredytu wynosi 614,42 zł, a w jego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 100,00 zł, odsetki od kredytu 514,42 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,06%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 10 614,42 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.03.2019r.

Pogoda Łowicz z serwisu