Klienci Indywidualni - Kredyty

Kredyt GOTÓWKOWY

Kredyt GOTÓWKOWY to nawet 255 550 zł na dowolny cel. Nie musisz mieć ROR w naszym Banku, żeby go otrzymać.

» Kredyt GOTÓWKOWY oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, opartej o stopę WIBOR 12M powiększoną o marżę Banku
» prowizja za udzielenie kredytu uzależniona jest od okresu kredytowania i wynosi 1,50% lub 2,00%
» maksymalna kwota kredytu wynosi 255 550 zł; kwota kredytu uzależniona jest od indywidualnej oceny zdolności kredytowej Klienta
» maksymalny okres kredytowania to aż 10 lat
» RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) wynosi 7,82%

Informacja o RRSO oparta na reprezentatywnym przykładzie:

» kwota udzielonego kredytu 25 000,00 zł
» całkowita kwota kredytu 25 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
» okres kredytowania 60 miesięcy
» roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,87% (stopa WIBOR 12M powiększona o marżę 5 p.p.)
» całkowity koszt kredytu wynosi 4 810,75 zł, a w jego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 375,00 zł, odsetki od kredytu 4 435,75 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,82%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 29 810,75 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-02-2019r.

Pogoda Łowicz z serwisu