Klienci Indywidualni - Kredyty

Kredyt gotówkowy DLA KAŻDEGO

Kredyt gotówkowy DLA KAŻDEGO wykorzystać możesz na co tylko chcesz. Na wszystko.

» Kredyt DLA KAŻDEGO oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, wynoszącej jedynie 4,90%
» dla osób posiadających ROR lub rachunek bieżący w naszym Banku prowizja wynosi 2,50%, dla pozostałych klientów 3,50%
» maksymalna kwota kredytu wynosi 24 000 zł
» maksymalny okres kredytowania to 2 lata
» RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania) wynosi 8,81%

Informacja o RRSO oparta na reprezentatywnym przykładzie:
» kwota udzielonego kredytu 8 000,00 zł
» całkowita kwota kredytu 8 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
» okres kredytowania 24 miesiące
» roczne stałe oprocentowanie nominalne 4,90%
» całkowity koszt kredytu wynosi 688,22 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 280,00 zł, odsetki od kredytu 408,22 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,81%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8 688,22 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09-11-2017 r.

Pogoda Łowicz z serwisu