Historia

W 1901 roku powstało Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Łowiczu. Liczące 131 członków założycieli Towarzystwo dysponowało kapitałem w wysokości 27 000 rubli. Podstawowym celem powołanej w ten sposób instytucji bankowej było uruchomienie szybkiego i taniego kredytu na zakup ziemi, budynków, maszyn i urządzeń, otwarcie warsztatów i zakładów pracy. Warto wspomnieć, że na Walnym Zebraniu Założycielskim Towarzystwa członkiem jego komisji rewizyjnej został wybrany Władysław Grabski (1874 – 1938), wybitny ekonomista, późniejszy premier i minister skarbu II RP.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej liczba członków Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łowiczu wynosiła 581, a jego kapitał udziałowy wzrósł ponad sześciokrotnie, do blisko 170 000 rubli.

Po roku 1918 Towarzystwo wznowiło ograniczoną w czasie wojny działalność. W 1922 roku zostało przekształcone w spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Spółdzielczy Bank Ziemi Łowickiej w Łowiczu. Zgodnie z hasłem: Miejscowy pieniądz na miejscowe cele, Bank wspomagał lokalne stowarzyszenia społeczne i organizacje, wspierał finansowo Muzeum Miejskie, udzielał niskoprocentowe kredyty zbożowe i budowlane, a członkowie Banku mogli np. korzystać z ulgowych porad lekarskich.

Przez całe dwudziestolecie międzywojenne Bank rozwijał się bardzo dynamicznie – w 1939 roku liczył już 1879 członków.

Spółdzielczy Bank Ziemi Łowickiej w Łowiczu przetrwał trudny czas II wojny światowej (mimo szykan ze strony niemieckich władz okupacyjnych), proces upaństwowienia spółdzielczości w latach pięćdziesiątych XX wieku, dwukrotną zmianę nazwy oraz upadek systemu gospodarki centralnie planowanej w latach osiemdziesiątych.

Po roku 1989 banki spółdzielcze zaczęły funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej. W połowie lat dziewięćdziesiątych stało się oczywiste, że wyznaczone przez NBP minima finansowe i progi kapitałowe są dla banków spółdzielczych w Łowiczu i okolicznych miejscowościach nieosiągalne. Stąd projekt połączenia banków działających w Łowiczu, Bielawach, Domaniewicach, Dmosinie, Godzianowie, Kocierzewie, Nieborowie, Słupi (z Oddziałami w Jeżowie i Lipcach Reymontowskich) i Zdunach (z Oddziałem w Chąśnie). 1 stycznia 1999 roku oficjalnie rozpoczął działalność Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu. W 2001 roku przyłączył się do niego Bank Spółdzielczy w Sadkowicach i tym samym liczba Oddziałów Banku wrosła do 13.

Od września 2011 roku Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej, skupiającej ponad 200 banków spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu przetrwał burzliwy w historii naszego kraju wiek XX.

W nowe tysiąclecie Bank wszedł z wizją zachowania 100% polskiego kapitału i wykorzystywania go w jak najbardziej efektywny sposób do wspierania pragnących sukcesu lokalnych przedsiębiorców, unowocześniających swoje gospodarstwa rolników oraz ceniących indywidualne podejście do klienta mieszkańców Ziemi Łowickiej.

Pogoda Łowicz z serwisu