Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej

1. Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN.
2. Pamiętaj, że Bank nigdy nie prosi klientów o podanie numeru PIN ani telefonicznie, ani pocztą elektroniczną.
3. Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych nowych lub niestandardowych, nietypowo wyglądających elementów/urządzeń.
4. Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN.
5. Przekazaną sprzedawcy kartę powinieneś mieć zawsze w zasięgu wzroku.
6. Jeśli zgubisz kartę lub zostanie ona skradziona, jak najszybciej ją zastrzeż.
7. Dbaj o bezpieczeństwo transakcji internetowych przeprowadzanych kartą

» Transakcje wykonuj tylko z zaufanych komputerów z aktualnym oprogramowaniem antywirusowym
» Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach)
» Przed wykonaniem płatności z podaniem danych karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana – świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://
» Zarejestruj kartę w bezpłatnej usłudze 3D-Secure, polegającej na potwierdzaniu transakcji internetowych dodatkowym hasłem

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej

1. Dbaj o bezpieczeństwo komputera

» Nie korzystaj z ogólnodostępnych komputerów i nie używaj publicznych sieci Wi-Fi
» Pamiętaj o bieżącym aktualizowaniu systemu operacyjnego Twojego komputera
» Używaj legalnego, aktualnego oprogramowania antywirusowego wraz z zaporą sieciową

2. Sprawdzaj adres strony, na której się logujesz

» Przed wprowadzeniem danych sprawdź czy połączenie jest szyfrowane: adres strony rozpoczyna się od https://, a na pasku stanu przeglądarki znajduje się symbol zamkniętej kłódki.
» Sprawdź czy na stronie logowania, po wpisaniu identyfikatora widoczny jest wybrany przez Ciebie obrazek wraz z bieżącą datą i godziną.
» Nigdy nie loguj się korzystając z adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.
» Adres strony logowania https://ibonline.bszl.pl wprowadzaj samodzielnie lub korzystaj z linku na stronie Banku.
» Na stronie logowania nigdy nie są wymagane inne dane niż identyfikator i hasło do logowania. Logowanie nigdy nie wymaga podania PIN-u karty, numeru telefonu, numeru PESEL, daty urodzenia, hasła jednorazowego itp.

3. Sprawdzaj certyfikat strony, na której się logujesz

» Autentyczność certyfikatu można sprawdzić klikając na symbol kłódki widoczny na pasku stanu przeglądarki.

4. Pamiętaj, że Bank nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o weryfikację haseł i innych poufnych danych

» Wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia mogą zawierać załączniki ze złośliwym oprogramowaniem, dlatego nie otwieraj ich i nie klikaj w linki zawarte w takich wiadomościach.

5. Przed zatwierdzeniem dyspozycji sprawdź wszystkie wprowadzone dane

» Sprawdź czy treść wiadomości SMS zawierającej kod autoryzacyjny zgadza się z wykonywaną przez Ciebie dyspozycją (data, tytuł przelewu, numer rachunku).

6. Pamiętaj o poufności Twoich haseł i identyfikatora

» Nikomu nie udostępniaj swojego identyfikatora i hasła logowania.
» Nie korzystaj z funkcji zapamiętywania haseł w przeglądarce.
» Pamiętaj o regularnej zmianie hasła do logowania. Powinno ono zawierać kombinację dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

7. Pamiętaj o wylogowaniu się z systemu

» Po zakończeniu pracy w systemie transakcyjnym zawsze wyloguj się przed zamknięciem przeglądarki.

Pogoda Łowicz z serwisu